BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zientek-Varga Jolanta
Title
Jak dbać o klimat?
Source
Aura, 2006, nr 3, s. 15
Keyword
Klimatologia, Efekt cieplarniany, Ochrona powietrza atmosferycznego, Zanieczyszczenie powietrza, Emisja zanieczyszczeń, Polityka ekologiczna
Climatology, Greenhouse effect, Protection of air, Air pollution, Pollution emission, Ecological politics
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W końcu stycznia 2006 r. wysokiej rangi przedstawiciele 14 krajów i Komisji Europejskiej spotkali się w Warszawie na dwudniowej konferencji poświęconej przyszłej polityce UE wobec zmian klimatu. Było to pierwsze z serii zaplanowanych przez KE spotkań, których celem jest promowanie w nowych krajach unijnych, krajach akcesyjnych oraz kandydujących dialogu na temat wypracowania skutecznej polityki ochrony klimatu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu