BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gableta Małgorzata, Owczarz Natalia
Title
Pracodawcy wobec sytuacji na rynku pracy branży IT
The Attitude of Employers to the Situation on the IT Labor Market
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 2, s. 33-42
Keyword
Technologia informacyjna, Pracodawcy, Rynek pracy
Information Technology (IT), Employers, Labour market
Abstract
W artykule przedstawiono problemy pracodawców związane z pozyskiwaniem pracowników o kompetencjach pożądanych w branży IT. Stwierdzono, że w ich pozyskiwaniu i retencji zasadniczą rolę odgrywa wielkość przedsiębiorstwa oraz jego wizerunek jako pracodawcy. Podjęto także próbę wskazania na możliwości wzrostu skuteczności rekrutacji w małych i średnich przedsiębiorstwach omawianej branży.

This paper presents the problems facing employers in attracting employees with competencies that are desirable in the IT sector. Evidence has been found that the size of the company and its image as an employer play a fundamental role in attracting and maintaining employees. An effort was also madę to identify possibilities for the effective growth in recruitment in small and medium-sized IT companies.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. (2004), Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 2. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Baruch Y. (2001), Employability: a substitute for loyalty? "Human Resource Development International ", Vol. 4.
 4. Dale M. (2004), Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 133.
 6. Reed A. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM). Innowacje, Wydawnictwo Petit, Warszawa, s. 40-42.
 7. Schwał K, Seidel K. G. (1997), Marketing kadrowy,Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 8. Welch J., Welch S. (2005), Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, s. 103-120.
 9. Urbaniak B. (2004), Skutki rozwoju gospodarki opartej na technologiach informacyjnych [w:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 33.
 10. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport 2004, IPISS, Warszawa.
 11. Zbiegień-Maciąg L. (1996), Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wydawnictwo Business Press, Warszawa. (2005) "Zarządzanie na Świecie", nr l, s. 31.
 12. http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/2029020,52282,2946254.html
 13. http://www.cisco.corn/global/PL/prasa/news/20051012.shtml
 14. http://www.technologpark.pl
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu