BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzewuska Monika
Title
Kontrwywiad jako jedna z funkcji wywiadu gospodarczego
The Counter-Intelligence as One of the Functions of the Business Intelligence
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 222-228, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Keyword
Wywiad gospodarczy, Zasoby informacyjne przedsiębiorstwa, Ochrona danych
Business intelligence, Enterprise information resources, Data protection
Note
summ.
Abstract
Autorka zajęła się przedstawieniem roli, istoty i funkcji wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie. Następnie przedstawiła specyfikę kontrwywiadu, jako całościowego dopełnienia wywiadu gospodarczego. Artykuł zakończyła stwierdzeniem, że czerpanie korzyści z wywiadu gospodarczego jest równoległe z potrzebą aktywnego rozwijania funkcji kontrwywiadu.

The article describes one of the basic functions of the business intelligence - counter-intelligence. The author gives the definition of counter-intelligence and then describes its main tasks and functions. The article discusses the protection of the acquired possessions of the intellectual firm and also methods of the defence against intelligence activities of the competition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kifner T., Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji, Helion, Gliwice 1999.
  2. Kwieciński M.. System ochrony informacji v przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe nr 560. AE, Kraków 2002.
  3. Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  4. Martinet В., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE. Warszawa 1999.
  5. Zecher A., Intellectual property protection, "SCIP.online" 2003, Vol. 1. Issue 34.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu