BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraus Artur, Popek Stanisław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów
Consumer's Opinions on the Importance of the Information on Fruit Juice Packagings and Its Sources
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 678, s. 161-167, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przetwory owocowe, Informacja konsumencka, Informacyjna funkcja opakowania, Opakowania produktów spożywczych, Konsumencka ocena produktu, Jakość produktów żywnościowych, Oznakowanie produktów spożywczych, Etykiety towarowe
Commodity science, Food commodities, Processed fruits, Consumer information, Information function of packaging, Food packaging, Consumer Product Rating, Food quality, Food labeling, Labels
Note
summ.
Abstract
Opakowanie jest integralnym elementem kompozycji produktu żywnościowego, określa kształt, formę oraz wielkość porcji produktu, dostosowując ją do wymagań kulturowych, socjologicznych oraz możliwości ekonomicznych odbiorców. Ponadto w przypadku produktów spożywczych często właśnie opakowanie decyduje o jakości produktu, chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie przemieszczania i przechowywania, zagrożeniami biologicznymi, decydując o zachowaniu charakterystycznych właściwości jakościowych produktu, w tym wartości smakowych, zapachowych, czy też barwy. W artykule omówiono badania dotyczące ustalenia, czy konsumenci korzystają z informacji zawartych na opakowaniu, i jakie są źródła informacji o sokach owocowych.

In the paper the results of research works on information sources are presented. The aim of the research was to analyse, on the basis of the opinions of consumers inhabiting south-eastern Poland, information given about fruit juices. The research was carried out using the method of a questionnaire survey. Attention was focused on the importance of the information on fruit juices. The analysis of the results shows that for the surveyed persons it is their experience that is the most important, mainly for the elderly. Advertising has also proven to be a useful source of information for the surveyed. The research has shown that the great majority of the surveyed persons gather information on the juice from what has been placed on the packaging. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cichoń M., Funkcja informacyjna i edukacyjna opakowań, "Opakowanie" 1998, nr 2.
  2. Cichoń Z., Aktualny stan informacji towaroznawczej według badań wybranych grup żywności w Polsce [w:] Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, Materiały konferencji naukowej, AE w Krakowie, Kraków 1998.
  3. Cichoń Z., Ocena informacji towaroznawczej na opakowaniach wybranych grup żywności w Polsce, Materiały Kongresu Polskiej Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2000.
  4. Cichoń Z., Suwała G., Rola opakowań do żywności i ich wpływ na konsumencką decyzję zakupu [w:] Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z UE, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, AR w Krakowie, Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
  5. Kostro Z., Rola opakowań w marketingu, "Opakowanie" 1994, nr 6.
  6. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
  7. Ozimek I., Znaczenie informacji podanych na opakowaniu produktu żywnościowego, "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 10.
  8. Steinka I., Stankiewicz J., Wpływ czynników związanych z opakowaniami na wybór twarogów przez konsumentów [w:] Nauka o żywności, Osiągnięcia i perspektywy. Materiały XXXIII Sesji Naukowej KTiCHŻ PAN, AR w Lublinie, Lublin 2002.
  9. Zając K., Ewolucja czy rewolucja? Nowa technologia bezpróżniowego pakowania twarogu firmy CRYOVAC, "Przegląd Mleczarski" 1998, nr 9.
  10. Zbierzchowska A., Jakość opakowań produktów spożywczych postrzegana przez konsumentów [w:] Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej. Materiały konferencji naukowej, AE w Krakowie, Kraków 1998
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu