BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukrowska Katarzyna
Title
Wymiana handlowa Polska - Rosja w kontekście z Unią Europejską
A Trade Exchange between Poland and Russia in the Context of the EU Enlargement
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 21-34
Keyword
Wymiana handlowa, Obrót towarowy, Współpraca gospodarcza, Eksport, Import
Trade exchange, Commodity turnover, Economic cooperation, Export, Import
Country
Polska, Rosja
Poland, Russia
Abstract
Przedstawiono charakterystykę obrotów handlowych Polska-Rosja. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące obecnego stanu wymiany i przyszłych stosunków Rosji z Polską po wejściu Polski do UE.

A study attempts to address the questions of current situation of trade turnover between Poland and Russia together with the future relations between those countries after enlargement.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu