BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Znoykowicz Małgorzata
Title
Czynniki narodowy i wspólnotowy w procesie integracji europejskiej
National and Communitive Factors in European Integration Process
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 35-57
Keyword
Państwa członkowskie, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Tożsamość narodowa, Interes narodowy
Member states, Economic and political integration of Europe, National identity, National interest
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Czynnik narodowy w procesie integracji europejskiej jest przede wszystkim wyrazem interesów narodowych poszczególnych państw. Czynnik wspólnotowy jest natomiast definiowany za pomocą parametrów instytucjonalnych i decyzyjnych, określających stopień wpływu organizacji integracyjnych na poszczególne państwa członkowskie.

National factor in European integration is, first of all, an expression of national interests of respective countries. Communitive factor is defined by means of institutional and decisive parameters, which define the extend of integrational organizations' influence on respective member countries.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu