BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawiślińska Izabela
Title
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - uwarunkowania makroekonomiczne
Poland's Accession to the European Union - Macroeconomic Conditions
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 58-75
Keyword
Bezrobocie, Stowarzyszenie Polski z WE, Ceny, Handel zagraniczny
Unemployment, Poland's Association with the EC, Prices, Foreign trade
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono wpływ integracji Polski z Unią Europejską na deficyt w wymianie zagranicznej, na zmiany w poziomie cen oraz na poziom bezrobocia w Polsce.

The publication presents the impact of Poland's integration with the EU on deficit in foreign exchange, on changes in prices level and on the level of unemployment in Poland.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu