BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osiński Joachim
Title
System administracji publicznej w Polsce a członkostwo w Unii Europejskiej
The System of Public Administration in Poland and Membership in the European Union
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 76-91
Keyword
Reforma administracji publicznej, Administracja publiczna, Samorząd terytorialny
Civil service reform, Public administration, Local government
Abstract
Przedstawiono zasadnicze cele reformy administracyjnej Polski. Omówiono błędy i niedostatki reformy administracji publicznej w świetle doświadczeń państw Unii Europejskiej.

The major aims of administrative reform in Poland is presented. The errors of public administration reform is discussed in the light of EU countries' experiences.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu