BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamińska Monika Ewa
Title
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce a prawo wspólnotowe
Special Economic Zones in Poland and the Legal Regulations of European Communities
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 103-114
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Prawo WE, Pomoc regionalna UE
Special economic zones, European Community law, EU regional aid
Abstract
Przedstawiono ogólne zasady udzielania regionalnej pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Omówiono podstawy prawne funkcjonowania SSE w Polsce, efekty ich funkcjonowania oraz zgodność zasad funkcjonowania SSE z prawem wspólnotowym.

The general rules of granting regional public assistance in the EU are listed. The legal bases of special economic zones in Poland, the effects of their functioning as well as the consistence of their functioning with the legislation of European Communities are presented.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu