BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lidak Jan
Title
Słowacja a Unia Europejska
Slovakia and the European Union
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 115-129
Keyword
Polityka zagraniczna
Foreign policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
Omówiono kryteria kopenhaskie i ich realizację w Republice Słowacji w latach 1994-1998. Przedstawiono sytuację polityczną Słowacji w 1998 roku, kiedy odbyły się wybory parlamentarne, zmiany które potem nastąpiły oraz oczekiwania i problemy związane z rozszerzeniem.

The criteria of Copenhagen and their implementation in the Republic of Slovakia in years 1994-1998 are discussed. The article also describes the political situation of Slovakia in 1998, when the first elections to the Parliament were held, the changes which occured after that, and the expectations and problems concerned with the EU' enlargement.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu