BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Simicek Wojciech
Title
Konstytucyjno-prawne aspekty integracji Republiki Czeskiej z Unią Europejską
Constitutional and legal aspects of the Czech Republic' integration into the EU
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 130-137
Keyword
Prawo konstytucyjne, Pełnomocnictwo
Constitutional law, Power of attorney
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Republika Czeska
Czech Republic
Abstract
Porównano pełnomocnictwo integracyjne w wybranych krajach. Przedstawiono proponowane konstytucyjno-prawne pełnomocnictwo integracyjne w Republice Czeskiej.

Integrative power of attorney in selected countries has been compared. Proposed constitutional and legal integrative power of attorney in the Czech Republic has been also presented.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu