BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barat Peter
Title
Republika Słowacji w procesie negocjacji wstąpienia do Unii Europejskiej (wybrane aspekty prawne)
The Republic of Slovakia in the Process of Negotiations on Its Accession to the European Union (Selected Aspects of Legislation)
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 138-149
Keyword
Konstytucja
Constitution
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
Autor zajmuje się niektórymi aspektami rozwoju konstytucyjnego w Republice Słowacji po listopadzie 1989 roku, problematyką dyskusji o zmianach konstytucyjnych, o potrzebie opracowania i przyjęcia nowej konstytucji, problematyką konstytucyjnego umocowania parlamentaryzmu.

The author focuses on some aspects of constitutional development of Slovakia after November 1989, the discussion on constitutional changes and on the need of elaborating and adopting a new constitution.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu