BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koganova Viera
Title
Międzynarodowe regulacje ochrony praw mniejszości narodowych i problematyka ich aplikacji na Słowacji
International Regulations of National Minorities' Rights Protection and Their Applications in Slovakia
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 150-161
Keyword
Mniejszości narodowe, Prawa człowieka
Ethnic minority, Human rights
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
W pierwszej części artykułu przedstawiono uregulowanie praw mniejszości w ramach systemu ONZ i w europejskim systemie ochrony praw człowieka. Druga część artykułu poświęcona jest mniejszościom narodowym w Republice Słowacji i ochronie ich praw.

The first part of the paper describes regulations of minorities' rights in the system of United Nations Organization and in the European system of human rights protection. The subject of the second part are national minorities in the Republic of Slovakia and the protection of their rights.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu