BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vokalova Emilia
Title
Porównywanie modeli finansowania kościołów w wybranych państwach postkomunistycznych ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej
Comparing Models of Financing Churches in Selected Post-communist Countries Candidating to the European Union
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 162-170
Keyword
Dotacje, Polityka wyznaniowa, Związki wyznaniowe, Kraje postkomunistyczne
Grants, Religious policy, Religious association, Post-communist countries
Abstract
Przedstawiono współczesne modele finansowania kościołów i związków wyznaniowych w następujących krajach: Republice Słowacji, Republice Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Węgierskiej. Dla ekonomicznego położenia kościołów i związków wyznaniowych determinującym czynnikiem jest stosunek pomiędzy państwem i kościołami. Na takim fundamencie wytworzyły się w poszczególnych państwach postkomunistycznych ubiegających się o wstąpienie do Unii Europejskiej różne formy finansowania.

The contemporary models of financing churches and religious associations in Slovakia, Bohemia, Poland and Hungary are presented. The factor determinig economic conditions of churches and religious associations is a relation between churches and a state. The fact is a foundation of different financing models in post-communist countries candidating to the European Union.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu