BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ingram Jolanta, Kozdęba Adam
Title
Oczekiwania wobec kandydata na stanowisko przedstawiciela handlowego
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 2, S.67-79
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedstawicielstwo handlowe, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie personelem, Zatrudnienie, Organizacja pracy
Human Resources Management (HRM), Sales representative, Human Capital Management, Personnel management, Employment, Work organisation
Abstract
W badaniach, których wyniki opublikowano w artykule, starano się dokonać porównania oczekiwań, jakie są formułowane wobec kandydatów do pracy na stanowisko przedstawiciela handlowego w firmach z przewagą kapitału zagranicznego i krajowego oraz w firmach różnych branż.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, s. 317.
  2. Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, IPiSS, s. 431.
  3. Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N. (2002), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski, WSB, Nowy Sącz.
  4. Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J. (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, IPiSS, s. 32.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu