BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dygas Małgorzata
Title
Kreowanie boomu
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 21, s. 18-20
Keyword
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Ubezpieczenia, Banki, Bankowość ubezpieczeniowa, Sektor bankowy, Oszczędności, Oszczędności gospodarstw domowych, Klient, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Investment fund companies, Insurances, Banks, Bancassurance, Banking sector, Savings, Household savings, Customer, Insurance company
Abstract
Jak wynika z prognoz wielu ekspertów, w najbliższych latach Polacy zaczną w większym stopniu lokować swoje oszczędności w produkty okołobankowe, w tym jednostki uczestnictwa TFI oraz ubezpieczenia zapewniające nie tylko ochronę, lecz także możliwość pomnażania kapitału.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu