BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowski Adam
Title
Porównywanie ocen służby zdrowia i pomocy społecznej w latach 1997-1999 w świetle badań w trzech rejonach pilotażowych
Comparing Appraisals of Medical Service and Social Assistance in Years 1997-1999 on the Basis of Research Carried Out in Three Pilotage Regions
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 171-183
Keyword
Ocena jakości usług zdrowotnych, Służba zdrowia, Pomoc społeczna
Quality evaluation of health care services, Health service, Social assistance
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w latach 1998-1999 w zakresie funkcjonowania niektórych elementów służby zdrowia i pomocy społecznej w Polsce poprzez analizę ich wpływu na sytuację w trzech pilotażowych regionach kraju.

The objective of the paper is to present changes in the functioning of some elements of medical service and social assistance in Poland in years 1998-1999 by means of analysing their influence on situation in three pilotage regions.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu