BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostrubiec Stanisława, Skrzypczak Irena
Title
Szkolnictwo wyższe w Polsce w świetle statystyki publicznej
Tertiary Education in Poland According to Public Statistics
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 184-201
Keyword
Finansowanie oświaty, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Szkolnictwo wyższe, Statystyka
Financing of education system, University graduate employment, Higher education, Statistics
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja danych statystycznych o szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1990-1999, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz próba odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. źródeł z jakich pochodzą dane o edukacji w Polsce, zmian w rozwoju liczebnym szkół wyższych i studentów w Polsce w okresie transformacji, systemu finansowania szkolnictwa wyższego i problemów jakie napotykają absolwenci na rynku pracy

The purpose of the publiation is to present statistic data on tertiary education in Poland in years 1990-1999 published by the Central Bureau for Statistics. The paper shows the sources of data on Polish education, changes in the number of tertiary schools and students in Poland in the transition period, system of financing tertiary education and problems which the graduate face on the labor market.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu