BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kunasz Marek
Title
Efekt miesiąca - anomalia na rynku papierów wartościowych
The Months Effect - the Anomaly in Stock Exchange Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2001, nr 7, s. 107-119
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Informacja rynkowa, Efektywność inwestycji, Analiza efektywnego rynku
Stock market, Market information, Efficiency of investment, Efficient market analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule poddano analizie zmiany w efektywności inwestycji na rynku kapitałowym w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego. Analiza opiera się na zmianach obserwowanych na rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Badanie zachowania się rynku zostało przeprowadzone na podstawie wybranego indeksu giełdowego. (fragment tekstu)

The article presents anomalies, which we can't explain by theory of effective market. We did research work on changes of Warsaw Stock exchange Indicator during months in searching regularity confirm an anomaly - months effect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu