BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczak Krzysztof
Title
Wejście w życie Traktatu Konstytucyjnego a przyszłość Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Tożsamości Obronnej
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2006, nr 1, s. 96-104
Keyword
Konstytucja UE, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), Polityka bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo międzynarodowe
EU Constitution, Common Foreign and Security Policy (CFSP), Security policy, International security
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Po długich debatach na temat polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony oraz ścierających się orientacjach wspólnotowej czy też międzyrządowej w ramach WPZiB/WPBiO nadszedł czas na konstruktywne rozwiązania dopasowujące koncepcję tej polityki do realiów i wymagań obecnej sytuacji międzynarodowej w wymiarze globalnym. Wzrost zagrożeń bezpieczeństwa w obu wymiarach - regionalnym i globalnym, a także rozchodzące się interesy klasycznych sojuszników europejskich i Stanów Zjednoczonych w epoce zwalczania terroryzmu ponadnarodowego, nowych rodzajów zagrożeń międzynarodowych powinny jednak zdaniem autora doprowadzić do długofalowego wzmocnienia WPBiO, i to bez względu na to, czy Traktat Konstytucyjny politycznie „przeżyje", czy też nie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 2582nd Council Meeting, External Realtions, Brussels, 17 May 2004.
  2. "Battle Groups" to Strengthen EU Military Crisis Management! "European Security Review", 2004, nr 22.
  3. Draft Council Joint Action on Establishment of a European Defence Agency, No. 10450/04, Brussels, 11 June 2004.
  4. F. Heisbourg: The "European Security Strategy" is not a Security Strategy, in Center for European Reform. A European Way of War. London 2004.
  5. K. Miszczak: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Tożsamości Obronnej UE w projekcie Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy. "Przegląd Środkowoeuroepejski, 2004, nr 2, s. 10-12.
  6. S. Weske: Deutschland undFrankreich-Motor einer Europaischen Sicherheits- und Verteidigungs-politik? Munchner Beitrage zur europaischen Einigung (13). Baden-Baden 2006, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu