BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łon Eryk
Title
Premia małych spółek
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 21, s. 27-29
Keyword
Inwestor giełdowy, Spółki, Kapitalizacja giełdowa spółek, Akcje, Stopa procentowa
Stock exchange investor, Companies, Market capitalization of companies, Shares, Interest rate
Country
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, United States of America (USA)
Abstract
Inwestorzy giełdowi w większym niż dotychczas stopniu angażują się w sektorze spółek o małej kapitalizacji. Inwestowanie na rynku akcji wiąże się z koniecznością podejmowania ryzyka. Osoby lokujące swój lub powierzony kapitał na giełdzie papierów wartościowych dokonują podziału swojego portfela na różne kategorie aktywów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu