BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprzyk Beata
Title
Sytuacja dochodowa grupy emerytów i rencistów na tle innych grup społeczno-ekonomicznych
The Material Situation of the Pensioners and Retired Employeers Group Among the Other Socio-Economical Groups
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (3), 2005, nr 29, s. 220-227, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Budżet gospodarstwa domowego, Warunki życia ludności, Dochody ludności, Emeryci, Modele ekonometryczne
Budgets of households, People's living conditions, People's income, Pensioners, Econometric models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera ekonometryczną analizę sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2001. Zróżnicowanie dochodów w porównywanych grupach społeczno-ekonomicznych sięga nawet 50%. W badanych latach grupa emerytów i rencistów osiągnęła dochody zbieżne z dochodami gospodarstw pracowniczych, zajmując trzecią lokatę po grupie gospodarstw pracowniczych umysłowych i pracujących na własny rachunek.

The income is very important economical category, the income determinates the material situation of households. The differentiation of incomes in the 1993-2001 was high and was depended on the main source of incomes. This dependence show the special ecomometrical models. The variability of incomes in the 6 socio-economical groups extend by 50%. The pensioners and retired employeers group has the material situation like the workers group and takes the third position among the compared groups of households in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budżety gospodarstw domowych, corocznie Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1998.
  2. Kot S. M.: Modelowanie poziomu dobrobytu. Teoria i zastosowanie, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1995, s. 59-66.
  3. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1999.
  4. Warunki życia ludności w 2000 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Warunków Życia, Warszawa 2001.
  5. Więcek J., A. Fajczak: Zmiany dochodu i czynniki demograficzne w gospodarstwach domowych, „Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 8, s. 12-14.
  6. Wskaźniki ubóstwa (w świetle badań budżetów gospodarstw domowych), Główny Urząd Statystyczny, Departament Warunków Życia, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1730-3478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu