BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Telec Zbigniew
Title
Analiza porównawcza usług amerykański agencji informacji kredytowej i polskich biur informacji gospodarczej
Evaluation of American Credit Reporting Agencies in Comparison with Polish Offices of Economic Information
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 268-280, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Keyword
Instytucje kredytowe, Informacja konsumencka, Analiza porównawcza
Credit institution, Consumer information, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświęcony został amerykańskim agencjom informacji kredytowej. Autor przedstawił kluczowe kompetencje agencji oraz dokonał analizy porównawczej amerykańskich agencji informacji kredytowej z polskimi Biurami Informacji Gospodarczej. Opisał modele sieci występujące w amerykańskim i polskim systemie informacji kredytowej.

The paper presents services of American credit reporting agencies in comparison with Polish offices of economic information. There are also presented the models of net in American and Polish systems of information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Informacja w zarządzaniu procesem zmian, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków 2003.
  2. Perechuda K., Telec Z., Modele sieci biur informacji gospodarczej w Polsce, Prace Naukowe AE nr 1045, AE, Wrocław 2004.
  3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 października 1997 r., DzU z 2002 r. nr 101. poz. 926, ze zm.
  4. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r., DzU z 2003 r. nr 50, poz. 424.
  5. www.equifax.com, 1.04.2005.
  6. www.experian.com, 1.04.2005.
  7. www.transunion.com, 1.04.2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu