BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mężyk Łukasz, Roter Andrzej
Title
Upadłość konsumencka cz. II
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 16, s. 12-14
Keyword
Upadłość konsumencka, Zadłużenie
Consumer bankruptcy, Indebtedness
Abstract
Dorobek ustawodawczy wielu krajów może wskazywać na sensowność wprowadzenia instytucji upadłości konsumenckiej - będącej swego rodzaju ekwiwalentem procedury upadłościowej stosowanej wobec nadmiernie zadłużonych podmiotów gospodarczych. Prawo takie gwarantowałoby nadmiernie zadłużonemu "nowy start". Nadmierne zadłużenie, czyli posiadanie zobowiązań ponad obiektywne możliwości konsumenta z uwzględnieniem zgromadzonego przez niego majątku i perspektyw uzyskiwania dochodów w przyszłości, nie powinno wykluczać go ze społeczeństwa, jak dzieje się powszechnie w takich przypadkach. Zwłaszcza, gdy obiektywnie nie można mówić o konkretnej sytuacji jako patologicznej "niefrasobliwości" konsumenta, czy wręcz przejawie jego złej woli i świadomego życia na koszt innych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu