BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dec Małgorzata
Title
Rola kredytów bankowych w funkcjonowaniu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
The Meaning of Bank's Credits in Activity of The Social Insurance Fund
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 65, s. 129-140
Keyword
Kredyt bankowy, Ubezpieczenia społeczne, Fundusz ubezpieczeniowy, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
Bank credit, Social insurance, Insurance fund, Social Security Fund
Abstract
Dokonano analizy sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia kredytów bankowych dla finansowania deficytu w działalności tego funduszu.

Analysed financial situation of the Social Insurance Fund with special consideration of importance of bank's credits for deficit financing.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza wpływu czynników makroekonomicznych na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2004, s. 3, 16-19.
  2. Art. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.1998 Nr 137 poz. 887 ze zm.).
  3. Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2050 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2003, s.17.
  4. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2006-2010, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2004, s.11-16.
  5. Strategia polityki społecznej 2007-2013. Wybrane propozycje Ministerstwa Polityki Społecznej do dyskusji, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 11.
  6. http://www.zus.pl/
  7. http://www.nbp.pl/Dzienne/Stopy_procent.html
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu