BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajorek-Ziaja Hanna
Title
Naruszenie prawa wspólnotowego przez sąd krajowy
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 5, s. 40-41
Keyword
Sądownictwo, Prawo WE, Państwa członkowskie
Judicature, European Community law, Member states
Company
Unia Europejska (UE), Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Union (EU), Court of Justice of the European Communities
Abstract
Zgodnie z procedurą prejudycjalną (art. 234 TWE) Europejski Trybunał Sprawiedliwości dostarcza sądom krajowym wskazówek, w jaki sposób należy stosować normy prawa wspólnotowego. Rola Trybunału polega na dokonaniu wykładni prawa wspólnotowego lub orzekaniu w przedmiocie jego ważności, nie zaś na stosowaniu tego prawa do stanu faktycznego leżącego u podstaw postępowania przed sądem krajowym, gdyż to zadanie należy do właściwości sądu krajowego. Do Trybunału nie należy orzekanie ani w przedmiocie kwestii faktycznych podniesionych w ramach sporu przed sądem krajowym, ani w przedmiocie różnic w opiniach na temat wykładni lub stosowania przepisów prawa wewnętrznego państwa członkowskiego. Trybunał orzeka w przedmiocie wykładni lub ważności prawa wspólnotowego, dokonując wysiłków, by udzielona przez niego odpowiedź była pomocna w rozwiązaniu sporu, jednakże do sądu krajowego należy wyciągnięcie z niej odpowiednich wniosków, w tym w razie potrzeby niestosowania uregulowań prawa krajowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu