BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Małgorzata Alicja
Title
Początek końca sporu
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 15, s. 7-9
Keyword
Fuzje i przejęcia, Sektor bankowy, Konsolidacja banków
Mergers and acquisitions, Banking sector, Bank consolidation
Note
zawiera wykresy:[1]"Koncentracja w sektorze bankowym w krajach UE (stan na koniec 2004 roku). Udział 5 największych banków w aktywach sektora bankowego w 2004 roku (w proc.)";[2]"Udział właścicieli zagranicznych w aktywach banków w wybranych krajach UE"
Company
Bank Pekao SA, UniCredit, Bank Przemysłowo-Handlowy SA (BPH)
, ,
Abstract
Ministerstwo Skarbu Państwa i UniCredit zawarły porozumienie w sprawie fuzji Pekao i BPH. Jest to, co prawda krok naprzód, ale trudno przeiwidzieć konsekwencje transakcji wynikającej z realizacji porozumienia. Porozumienie to dotyczy sprzedaży marki BPH i 200 z 478 placówek detalicznych tego banku. Pozostałe 278 placówek zostanie włączonych w struktury Pekao.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu