BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rózga Aneta Ewa
Title
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Niemczech w oparciu o system oszczędnościowo-kredytowy
Financing of Housing in Germany Basis of Savings and Credit System
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 64, s. 41-62, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Budownictwo mieszkaniowe, Finansowanie budownictwa mieszkaniowego
Housing construction, Housing finance
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć ideę, główne założenia zasady systemu oszczędnościowo-kredytowego, odgrywającego w Niemczech szczególną rolę wśród systemów kredytowania budownictwa mieszkaniowego. Zasadniczym powodem skupienia uwagi właśnie na tym systemie, wchodzącym w obszar szeroko rozumianego finansowania celów mieszkaniowych jest wysoka jego efektywność - zarówno społeczna, jak i gospodarcza. Wyboru Niemiec, jako kraju reprezentującego ten system dokonano nie tylko wykorzystując fakt skromniejszego jego znaczenia przy finansowaniu potrzeb mieszkaniowych w innych państwach, w których można zaobserwować występowanie tego systemu, ale przede wszystkim wyrażono uznanie niemieckiego system oszczędnościowo-kredytowego za wzorcowy dla innych krajów.

The goal of this paper is to present the idea, main guidelines and rules of savings and credit system. The author choose the German system because of its social and economic effectiveness. The author claims, that German's system is model for other countries.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bausparkassen - Fachbuch 2000, Schriftleiter: W. Thomas, Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, Stuttgart 2000.
  2. Dominiak W., Systemy oszczędnościowo-kredytowe na mieszkanie w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, IGM, Warszawa 1998.
  3. Herbst L, Kontraktowy system kredytowania budownictwa mieszkaniowego, zasady i warunki stosowania, IGM, Warszawa 1992.
  4. Kredyty na budownictwo mieszkaniowe w min EUR w pierwszym kwartale 2003 i 2004 r., http://bundesbank.de/stat/download/bankenstatistik/ S11CATIB13641.PDF z dnia 22 czerwca 2004 r.
  5. Perspektywy finansowania budownictwa mieszkaniowego, praca zbiorowa pod red. E. Gostomski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999.
  6. Prawo o kasach oszczędnościowo - budowlanych (Bausparkassengesetz -BSpKG), http://www.bafin.de/gesetze/bauspar.htm z dnia 5 października 2004 r.
  7. Prawo o postępowaniu kredytowym (Kreditwesengesetz - KWG), http://www.bundesbank.de/download/bankenaufsicht/pdf/kwg_0407.pdf z dnia 5 października 2004 r.
  8. Rozporządzenie o kasach oszczędnościowo - budowlanych (Bausparkassen -Verordnung - BSpKVO), http://www.bafin.de/verordnungen/ba/basparkv.htm z dnia 5 października 2004 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu