BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Agata, Leszczyńska Joanna
Title
Metody obniżania immunoreaktywności alergenów zawartych w żywności
The Methods of Reducing Immunoreactivity of the Food Allergens
Source
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 2004, nr 69 (nr 698), s. 91-103, bibliogr. 70 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia spożywcza, Model żywienia, Żywienie dietetyczne, Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Technologia produkcji żywności, Jakość produktów żywnościowych, Piekarnictwo, Alergeny
Commodity science, Food commodities, Food chemistry, Feeding model, Dietary feeding, Food industry, Food production, Food production technology, Quality of food products, Bakery, Allergens
Note
summ., streszcz.
Abstract
Alergia lub nietolerancja mąki pszennej wiąże się z koniecznością stosowania diety eliminacyjnej; alternatywą jest zastąpienie uczulających pokarmów przez produkty o zredukowanej immunoreaktywności. W pracy opisane są fizykochemiczne i biologiczne metody obniżania alergenności mąki pszennej. Szczegółowo omówiono ekstrakcję alergenu, ogrzewanie klasyczne i mikrofalowe, promieniowanie jonizujące, fermentację oraz modyfikacje enzymatyczne i genetyczne. W podsumowaniu zostały podkreślone zalety i wady tych metod. (oryg. streszcz.)

Allergy or intolerance of wheat flour is associated with a need for elimination diet. An alternative is to replace allergenic foods with products of decreased immunoreactivity. The work describes physicochemical and biological methods of decreasing the allergenicity of wheat flour. The extraction of gluten, classical and microwave heating, ionisation radiation, fermentation, enzymatic and genetic modifications are presented in details. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-7013
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu