BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Agata, Leszczyńska Joanna
Title
Białka glutenu a alergenność mąki pszennej
Proteins of wheat Gluten and the Allergenity of wheat Flour
Source
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 2004, nr 69 (nr 698), s. 77-89, bibliogr. 75 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia spożywcza, Model żywienia, Żywienie dietetyczne, Jakość produktów żywnościowych, Piekarnictwo, Przegląd literatury
Commodity science, Food commodities, Food chemistry, Feeding model, Dietary feeding, Food quality, Bakery, Literature review
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule opisane są, na podstawie najnowszej literatury, struktury gliadyn i glutenin, białek glutenu pszennego oraz różnice pomiędzy tymi frakcjami; zawarty jest również przegląd danych literaturowych na temat alergii na pszenicę, związanej z nieprawidłową reakcją na różne typy związków zawartych w ziarnie, przede wszystkim na cztery grupy białek: albuminy, globuliny, gliadyny i gluteniny. Alergia pokarmowa związana jest jednak prawie wyłącznie z nieprawidłowymi reakcjami wywoływanymi przez gluten. (oryg. streszcz.)

This paper presents structures of gliadins and glutenins, which are proteins of wheat gluten, and the differences between them on the basis of the most recent literature. The second part of this work contains a review of the literature data about allergy to wheat, which is connected to an incorrect reaction to different types of compounds contained in grain, especially for four groups of proteins: albumins, globulins, gliadins and glutenins. Food allergy is almost exclusively connected with adverse reactions induced by gluten. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-7013
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu