BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzeszczyk Tadeusz A.
Title
Regionalne strategie innowacji w procesie absorpcji funduszy strukturalnych
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 4, s. 23-26, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Innowacyjność regionu, Fundusze strukturalne, Pomoc finansowa UE
Regional innovation, Structural funds, EU financial aid
Abstract
Przedmiotem artykułu jest synteza diagnozy doświadczeń funkcjonowania regionalnych strategii innowacji (Regional Innovation Strategy - RIS) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby i możliwości wspierania ich rozwoju w procesie absorpcji funduszy strukturalnych w nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej (lata 2007-2013). Autor skoncentrował uwagę na analizie najlepszych praktyk przodujących polskich regionów (województw) w tej dziedzinie. Zarysował również koncepcję poszukiwania nowego modelu regionalnych strategii innowacji w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. European Commission [2005], Collective Research Projects for SMEs, Volume 1, Horizontal Activities Involving SMEs, Publications Office, Brussels.
  2. IRE [2006], Innovating Regions in Europe, www.innovating-regions.org
  3. INTEG RIS [2006], Rozwój Regionalny i Innowacje, INTEG RIS, Sieć Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa.
  4. KUKLIŃSKI A. (red.) [2000], The Knowledge-based Economy. The European Challenges of the 21st Century, KBN, Warszawa.
  5. NSRF [2006], Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Wstępny projekt, dokument zaakceptowany w dniu 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  6. Przedsiębiorczość akademicka [2006], [w:] Portal innowacji, www.pi.gov.pl
  7. RSI [2006], Regionalne strategie innowacji w regionach konwergencji, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE, Łódź 15-16 marca 2006 r.
  8. The Lisbon Scorecard VI [2006], www.cer.org.uk/rese-arch, raport opublikowany 20 marca 2006 r.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu