BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefański Krzysztof
Title
Konieczność odpracowania dni wolnych - uwagi dotyczące art. 130, paragraf 2 k.p.
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 4, s. 16-18
Keyword
Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy, Prawo pracy, Czas wolny, Czas pracy
Labour Code, Labour legislation, Labour law, Leisure time, Working time
Abstract
W roku 2006 niezwykle aktualna stała się kwestia konieczności odpracowywania dni wolnych w maju i grudniu. Autor w niniejszym artykule opisuje problemy, jakie jawią się na tle art. 130 par. 2 k.p., stawiając także pytanie o zgodność tego przepisu z Konstytucją RP i ustawą o dniach wolnych od pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu