BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujawiński Jerzy
Title
Jakość w zarządzaniu usługami - sposób pomiaru
Changes in Marketing Practice of Service Enterprises and Product Life Cycle
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (16), 2000, nr 873, s. 63-72, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Usługi, Marketing usług, Jakość usług, Badanie jakości, Konsumencka ocena jakości, Doskonalenie organizacji
Services, Service marketing, Quality of services, Quality research, Consumers' quality assessment, Organisation improving
Note
summ.
Abstract
Autor scharakteryzował zestaw subiektywnych metod badania jakości usług zorientowanych na klienta, w tym: wieloatrybutowe metody pomiarowe, pomiary zażaleń oraz badanie zdarzeń (doświadczeń klienta).

The was considered in the researches on market activity in services connection of services with changes in the market situation. This connection mainly expressed by changes at the time of the relation between the ability of particular services to meet the needs of the buyers and the necessities which are marketing the possibilities of selling the services. The carried out analysis of some manifestations of marketing on the background of the product life cycle has demonstrated an essential relation between the structure of the market conditions which identify actions in aid of the offer, the quality of the services and the actions within the scope of the price setting, the distribution and the promotion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu