BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwandrok Jacek
Title
Czy to koniec wątpliwości?
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 5, s. 25-28
Keyword
Traktat o WE, Transport lotniczy, Dyrektywy WE, Odszkodowania, Lotnictwo cywilne, Wypadki komunikacyjne
European Community Treaty, Air transport, EC directives, Compensation, Civil aviation, Traffic accidents
Abstract
Rozporządzenie WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów, wywołało prawniczą batalię o jego podważenie w drodze procedur przewidzianych w TWE. Powodem interpelacji były głównie kwestie finansowe. Autor w artykule odniósł się do tej problematyki i wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedlowości, który w zasadzie okazał się przychylny dla pasażerów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu