BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabryszak Renata
Title
Utrudniony dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do funduszy unijnych
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 4, s. 27-29, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pomoc finansowa UE, Finansowanie small businessu
Small business, EU financial aid, Small business financing
Abstract
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej powinno stworzyć korzystniejszą sytuację dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie możliwości uzyskania większego wsparcia z funduszy unijnych. W artykule podkreślono, że z przyczyn czysto biurokratycznych tylko wąska grupa firm ubiegających się o dotacje na inwestycje z funduszy strukturalnych otrzymuje pozytywną odpowiedź. Zwrócono uwagę, że w czwartej edycji składania wniosków o unijne dotacje Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprościła biurokratyczne procedury.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. BIŃCZAK H., Lekarstwo na biurokrację, "Rzeczpospolita" 27.04.2005.
 2. CHAŁAS J.. Procedury ponad wszystko, "Businessman Magazine" nr 10/2005.
 3. GRZESZCZYK T.A., Szanse i zagrożenia dofinansowania przedsiębiorstw z funduszy UE w procesie zarządzania pomocą publiczną, "Współczesne Zarządzanie", nr 1/2005.
 4. JANIUK J., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 5. KACZYŃSKA D., Biorący rzadko myślą o dofinansowaniu z UE, "Puls Biznesu", 12.10.2005.
 6. KOZMANA M., Urzędnik kontra przedsiębiorca, "Rzeczpospolita" 2005, nr 98.
 7. PIERŚCIONEK Z., Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9/2005.
 8. PEPLAK T., Informacje dla przedsiębiorców, "Businessman Magazine", nr 9/2005.
 9. POZNAŃSKA K., Pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw UE, "Współczesne Zarządzanie", nr 2/ 2005.
 10. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2004, PARP, Warszawa 2005.
 11. SADOWSKI M., Kłopoty z przepisami, "Rzeczpospolita", 27.04.2005.
 12. STARCZEWSKA-KRZYSZTOFEK M., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Sejm RP, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu