BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obłój Krzysztof, Obłój Tomasz
Title
Optymizm, proaktywność i rutyny - dominująca logika skutecznych strategii
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 5, s. 7-9, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Proaktywność, Strategia przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Analiza statystyczna
Pro-activity, Corporation strategies, Enterprise effectiveness, Statistical analysis
Abstract
Kolejny artykuł dotyczący badań dominującej logiki polskich firm. Materiał badawczy autorzy otrzymali z ankiet rozesłanych w 2005 roku do polskich firm, które w latach 1999-2004 "Puls Biznesu" zaliczył do tzw. Antylop Biznesu. Aby potwierdzić hipotezy stwierdzające, że dominująca logika silnie oddziałuje na efektywność funkcjonowania firmy autorzy przeprowadzili analizę regresji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. JACKSON S.E., DUTTON J.E., (1988), Discerning Threats and Opportunities, "Administrative Science Quarterly", 33: 370-387.
  2. PORTER M.E., (1980), Competitive Strategy, The Free Press: New York.
  3. WEINSTEIN M., OBŁÓJ K., (2002), Strategic and Environmental Determinants of HRM Innovations in Postsocialist Poland, "International Human Resource Management", vol. 13: 642-659.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu