BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mindur Maciej
Title
Wspólnota Europejska - Stany Zjednoczone - konkurencyjność gospodarki (artykuł recenzowany)
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 5, s. 10-13
Keyword
Konsumpcja, Dług publiczny, Makroekonomia, Stopa bezrobocia, Transport, Zatrudnienie, Produkt krajowy brutto (PKB), Finanse publiczne
Consumption, Public debt, Macroeconomics, Unemployment rate, Transport, Employment, Gross domestic product (GDP), Public finance
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
We współczesnym świecie, w dobie globalizacji oraz wyrównywania się poziomu cen wolnego handlu, coraz większego znaczenia nabiera problem konkurencyjności. Za najbardziej konkurencyjną uważa się gospodarkę USA. W artykule porównano obie gospodarki: amerykańską i unijną , kładąc nacisk na niektóre wskaźniki makroekonomiczne takie, jak PKB, stopa bezrobocia, inflacja, inwestycje oraz transport.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu