BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gradkowski Krzysztof, Zagojski Marcin
Title
Technologie zabudowy i posadowień ekranów ochrony akustycznej otoczenia dróg
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 5, s. 37-42
Keyword
Ekrany akustyczne, Budownictwo drogowo-mostowe, Drogi publiczne, Budownictwo komunikacyjne, Technologie transportowe, Hałas
Acoustic screens, Road-bridge construction, Highway road, Road engineering, Transport technologies, Noise
Abstract
Bariery ochrony klimatu akustycznego, osłony i ekrany są rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż np. wymiana nawierzchni na "cichą", budowa tunelu lub wałów ziemnych. Są także rozwiązaniem bardziej uniwersalnym, pozwalają bowiem na ochronę przed hałasem komunikacyjnym w miejscach, w których inne metody zabezpieczeń nie mogą być użyte, np. na estakadach węzłów drogowych. Są wreszcie, co najważniejsze, rozwiązaniem efektywnym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu