BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Longchamps de Berier Franciszek
Title
Jan Paweł II o prawie do pracy i zabezpieczenia społecznego : W pierwszą rocznicę śmierci
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 4, s. 2-6
Keyword
Zabezpieczenie społeczne, Polityka zatrudnienia, Głód, Ubóstwo, Nierówności społeczne, Społeczna nauka Kościoła, Bezrobocie
Social security system, Employment policy, Starvation, Poverty, Social inequality, Church's social doctrine, Unemployment
Jan Paweł II
Abstract
"Gdy patrzymy na rodzinę ludzką (...), nie może nas nie uderzyć niepokojący fakt o ogromnych wymiarach: z jednej strony znaczne zasoby natury pozostają niewykorzystane, z drugiej zaś, istnieją całe zastępy bezrobotnych (...) i ogromne rzesze głodujących". Myśl ta, którą wypowiedział Jan Paweł II w 1981 r. mimo upływu czasu nie straciła nic ze swej aktualności. Artykuł niniejszy to próba odpowiedzi na powracające pytanie: co nie działa prawidłowo w sferze pracy i zabezpieczenia społecznego, iż w świecie wciąż występują te groźne zjawiska.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu