BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzierzgowski Jan
Title
Globalizacja i praca - przegląd dyskusji
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 3, s. 5-10, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Praca, Rynek pracy, Modele gospodarki narodowej, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Globalization, Economic globalization, Labour, Labour market, Models of national economies, Knowledge-based economy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Świat
World
Abstract
W dyskusji na temat wpływu globalizacji na rolę państwa narodowego wyróżnić można dwa stanowiska. Według pierwszego następuje nieuchronna erozja i spadek znaczenia państwa, które traci wpływy i możliwości regulacyjne. Gospodarka zaś zawsze wyprzedza o krok ustrój polityczny, który czasem podejmuje próbę ogarnięcia wędrówek kapitału. Stanowisko drugie jest bardziej skomplikowane i nie jest prostym zaprzeczeniem tezy o zmierzchu państw narodowych. Mamy tu do czynienia z teorią, iż znaczenie państw narodowych zmienia się, ale niekoniecznie in minus.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aber J., Standing G. (2000), Social Dumping, Catch-up, or Convergence? Europe in a Comparative Global Context, "Journal of European Social Policy", tom 10.
 2. Anioł W. (2002), Paradoksy globalizacji, Warszawa.
 3. Bauman Z. (2000), Globalizacja, Warszawa.
 4. Esping-Andersen G. (1996), Positive-Sum Solutions, w: G. Esping-Andersen (red.), Welfare States in Transition, Londyn.
 5. Gallie D. {2002}, The Quality of Working Life in Welfare Strategy, w: G. Esping-Andersen (red.), Why We Need a New Welfare State, Oxford.
 6. Hemerijck A. (2002), Self-Transformation of European Social Model(s), w: G. Esping-Andersen (red.), Why We Need a New Welfare State, Oxford.
 7. Henshel R.L. (1990), Thinking About Social Problems, San Diego, Nowy Jork.
 8. Kabaj M. (2004), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa.
 9. Kryńska E., red. (2003), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa.
 10. Liberska B., red. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa.
 11. Martin H.-P., Schumann H. (2000), Pułapka globalizacji, Wrocław.
 12. Morawski W. (2002), Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa.
 13. OECD (2005a), Economic Outlook (Preliminary Edition).
 14. OECD (2005b), Employment Outlook.
 15. Rymsza M., red. (2005), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Warszawa.
 16. Schmid G., Gazier B., red. (2002), The Dynamics of Full Employment. Social Integration Through Transitional Labour Markets, Cheltenham-Northampton.
 17. Sulmicka M. (2005), Strategia Lizbońska - nowe wyzwania, "Polityka Społeczna", nr 1.
 18. Thurow L. (1997), The Future of Capitalism, Nowy Jork.
 19. Thurow L. (2003), Fortune Favors The Bold, Nowy Jork.
 20. Visser J. (2002), The First Pan-Time Economy in the World - a Model to be Followed?, "European Journal of Social Policy", tom 12, nr 1.
 21. Waddington J., red. (1999), Globalization and Patterns of Labour Resistance, Londyn-Nowy Jork.
 22. Wnuk-Lipiński E. (2003), Świat międzyepoki, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu