BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołaczek Bożena
Title
Ścieżki edukacyjne Polaków
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 3, s. 15-16
Keyword
Wykształcenie, Badania ankietowe, Gospodarstwa domowe, Oświata, Edukacja
People's education, Questionnaire survey, Households, Education, Education
Company
Główny Urząd Statystyczny GUS
Abstract
W 2004 r. GUS po raz pierwszy przeprowadził badania modułowe ścieżek edukacyjnych Polaków metodą reprezentacyjną na grupie gospodarstw domowych, biorących udział w badaniach budżetów tych gospodarstw. Celem badania było uzyskanie informacji o czynnikach determinujących przebieg karier edukacyjnych Polaków, rozpoznanie potrzeb i aspiracji edukacyjnych ludności oraz zebranie opinii o możliwościach ich realizacji, pozwalających zweryfikować tezy o zależnościach pomiędzy aspiracjami edukacyjnymi i uzyskanym poziomem wykształcenia a wykształceniem rodziców i ich dzieci oraz o wpływie innych czynników na kształtowanie drogi kształcenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu