BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda Joanna, Smól Joanna, Twardowski Tomasz
Title
The Ions'Chanels Conditioning the Biological Function of Lupinus Luteus Ferritin
Wpływ kanałów jonowych na biologiczną funkcję ferrytyny
Source
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 2004, nr 69 (nr 698), s. 5-22, bibliogr. 42 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia, Kinetyka chemiczna, Biochemia
Commodity science, Food commodities, Chemistry, Chemical kinetics, Biochemistry
Note
summ., streszcz.
Abstract
Badanie procesu uwalniania żelaza z ferrytyny jest bardzo ważne z punktu widzenia biologicznej funkcji tego białka roślinnego. Rola ferrytyny łubinowej polega na gromadzeniu i przechowywaniu żelaza w osłonie proteinowej oraz na uwalnianiu go w razie potrzeby organizmu. Żelazo wnika do środka ferrytyny dzięki obecności w jej płaszczu białkowym kanałów jonowych. Dlatego też w pracy tej zaproponowano prosty model kinetyczny migracji jonów Fe2+ przez kanał oparty na elektrodyfuzyjnym równaniu Nernsta-Planca. Zgodnie z założeniami tego modelu obserwujemy różnicę pomiędzy stałą szybkości dyfuzji tych jonów na zewnątrz białka. W odniesieniu do zaprezentowanego modelu kinetycznego różnicę tę można wytłumaczyć rozkładem pola elektrycznego wzdłuż kanałów jonowych oraz silnym wpływem obdarzonych ładunkiem indywiduów chemicznych. (oryg. streszcz.)

The investigation of iron release from the ferritin core became very important for our understanding of the biological function of lupine ferritin: protection of the environment against heavy metal ions and supplementing the biological systems with iron. Therefore we propose a simple model of Fe2+ ions migration through the channel. This model is based on the Nernst-Planck electrodiffusion equation. According to this model we observed differences between the constant rate for uptake kuptake and constant rate for release Krelease. This observation can be explained by the control of migration of Fe2+ ions through the channels via distribution of electric field around them and it is strictly controlled by the charged individuals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-7013
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu