BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kręgiel Dorota
Title
Immobilization of Yeast Cells in Alginate Gels for Ethanol Production - Potentialities and Limitations
Immobilizacja komórek drożdży w żelach alginianowych dla produkcji etanolu - możliwości i ograniczenia
Source
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 2004, nr 69 (nr 698), s. 59-66, bibliogr. 40 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia, Chemia spożywcza, Mikrobiologia
Commodity science, Food commodities, Chemistry, Food chemistry, Microbiology
Note
summ., streszcz.
Abstract
W oparciu o dane literatury przedstawiono techniki immobilizacji komórek mikroorganizmów. Omówiono czynniki środowiskowe wpływające na stan fizjologiczny unieruchomionych komórek drożdży. Rozważono możliwości zastosowania systemu różnych szczepów drożdży (koimmobilizacja) w procesie biokonwersji skrobi do etanolu. (oryg. streszcz.)

The characteristic of immobilization technique in alginate gels was described. The environmental factors which determine physiological state of entrapped cells were presented. The possibility of using the system of different yeast strains (coimmobilization) for bioconversion of starch to ethanol was considered. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-7013
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu