BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świerczek Artur
Title
Znaczenie sieci informacyjnej w kształtowaniu organizacji sieciowej
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2006, nr 6, s. 16-22
Keyword
Organizacje sieciowe, Sieci przedsiębiorstw, Sieć organizacyjna przedsiębiorstw, Sieci logistyczne, Informacja w przedsiębiorstwie, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Network organisations, Enterprise networks, Enterprise network, Logistic networks, Information in enterprise, Enterprise competitiveness
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli sieci informacyjnej firm w kształtowaniu organizacji sieciowej, a także systematyzacja aparatu terminologicznego dotyczącego wzajemnej zależności między pojęciem sieci firm i organizacją sieciową. W związku z ogromnym znaczeniem relacji informacyjno-komunikacyjnych dla powstania i funkcjonowania organizacji sieciowych celowe wydaje się wyodrębnienie z sieci firm warstwy informacyjnej, którą można nazwać siecią informacyjną przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu