BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziekoński Michał
Title
Badania marketingowe - szanse i paradoksy
Source
Marketing w Praktyce, 2006, nr 4, s. 62-74
Keyword
Badania marketingowe, Raporty gospodarcze, Instytuty naukowo-badawcze, Badanie rynku
Marketing research, Economic reports, Scientific-research institute, Market research
Abstract
Autor dowodzi, że ze świadomością badawczą jest w Polsce nie najlepiej - wiele osób tak naprawdę wie bardzo niewiele o badaniach marketingowych i możliwościach, jakie one dają. Z raportu wynika między innymi, że wielu decydentów uważa, że informację marketingową powinno się zdobywać za darmo. Duża część budżetów na badania marketingowe tworzona jest ad hoc, gdy firma znajdzie się sytuacji, w której przeprowadzenie badań jest koniecznośćią (np. domaga się tego w biznesplanie bank, który ma udzielić kredytu). O ile budżety na badania marketingowe w firmach B2C, zwłąszcza koncernów międzynarodowych z sektora FMCG, są oczywistością, to w firmach B2B i usługach należą do rzadkości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu