BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolińska Małgorzata
Title
Marketing na rynku innowacji
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 5, s. 42-44
Keyword
Innowacje, Procesy innowacyjne, Marketing, Współpraca przedsiębiorstw, Zarządzanie wiedzą, Oczekiwania klientów
Innovations, Innovation processes, Marketing, Enterprises cooperation, Knowledge management, Customer expectations
Abstract
W artykule stwierdzono, że innowacje odzwierciedlają rosnące oczekiwania klientów, są rezultatem współpracy firmy z partnerami w procesie innowacji oraz sprzyjają wzrostowi elastyczności jej działalności marketingowej na rynkach. Omówiono marketing relacji w działalności innowacyjnej organizacji oraz marketing innowacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. MORRISON, L. MEZENTSEFF, Learning Alliances - a New Dimension of Strategic Alliances, "Management Decision", nr 35/5, 1997, s. 353.
  2. J. OTTO, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 44.
  3. M. RYDEL, C. RONKOWSKI, Marketing partnerski, "Marketing i Rynek", nr l, 1994, s. 5.
  4. J. STACHOWICZ, Kapitał intelektualny podstawą tworzenia i rozwoju lokalnych zgrupowań w regionie, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, książka poświęcona 50-leciu pracy prof. W.M. Grudzewskiego, ORGMASZ, Warszawa 2003, s. 306.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu