BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogozińska Alicja
Title
Ekologia krajobrazu Dolomitów
Source
Problemy Turystyki, 2005, vol. 28, nr 1-2, s. 39-56
Keyword
Ochrona krajobrazu, Parki krajobrazowe, Parki narodowe, Ochrona środowiska, Turystyka, Turystyczne atrakcje, Ekologia
Landscape protection, Landscape parks, National parks, Environmental protection, Tourism, Tourist attraction, Ecology
Country
Alpy, Dolomity
Alp
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę krajobrazu Dolomitów, opisując zarówno składniki naturalnej przyrody, jak i wpływy antropogenne, zwłaszcza masowej turystyki i narciarstwa. Na podstawie zebranych w terenie materiałów oraz danych z literatury sformułowano pogląd, iż w ostatnich siedmiu latach krajobraz Dolomitów wykazuje cechy rozwoju zrównoważonego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0138-0478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu