BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zientara Piotr
Title
Brytyjskie związki zawodowe: perspektywa historyczno-teoretyczna
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 1, s. 22-27, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Związki zawodowe, Spory zbiorowe, Regulacje prawne, Interes pracowniczy
Trade unions, Collective disputes, Legal regulations, Employees' interests
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Przypadająca w 2006 r. setna rocznica uchwalenia ustawy o warunkach prowadzenia sporów zbiorowych w Wielkiej Brytanii (Trade Disputes Act) skłania do zastanowienia się nad ewolucją angielskiego ruchu związkowego i rolą, jaką odegrał w kształtowaniu się współczesnego modelu społeczno-gospodarczego. Wspomniana ustawa – przyznając działaczom organizacji pracowniczych ponadprzeciętną ochronę prawną (immunitet) – stanowi istotną cezurę w historii brytyjskich związków zawodowych, których działalność od samego zarania była przedmiotem debat i analiz. W żadnym innym kraju aktywność działaczy związkowych nie oddziaływała tak silnie na sytuację polityczno-ekonomiczną, jak w Zjednoczonym Królestwie. Jednocześnie to właśnie w Anglii konflikt między rządzącymi a reprezentantami interesów pracowniczych przybrał najbardziej dramatyczna formę, w wyniku czego brytyjskiego związki poniosły dotkliwą porażkę, która stała się zwiastunem schyłku trade unonizmu. W artykule ukazano, jak przebiegała ewolucja angielskiego ruchu związkowego – akcentując okres dominacji związków w latach 70. i reformy Thatcher z drugiej połowy lat 80. – oraz omówić najbardziej kontrowersyjne aspekty jego raison d’etre
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1992), Ekonomia, wydanie l, PWE, Warszawa.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2000), Makroekonomia, wydanie II, PWE, Warszawa.
 3. Burton J. (1984), The Economic Analysis of the Trade Union as a Political Institution, w: J.J. Rosa (red.), The Economics of Trade Unions, Kluwert Academic Publishers, Boston.
 4. Calmfors L. (1985), Trade Union Wage Formation and Macroeconomic Stability - An Introduction, "Scandinavian Journal of Economics" nr 87, s. 143-159.
 5. Dunlop J.T. (1948), The Development of Labor Organization, w: R.A. Lester, J. Shister (red.), Insights into Labor Issues, New York.
 6. Hanson G.G. (1991), Taming Trade Unions. A Guide to the Thatcher Government's Employment Reform 1980-1990, Macmillan, London.
 7. Hayek FA. (1960), The Constitution of Liberty, University of Chicago Press, Chicago.
 8. Johnson C. (1991), The Economy under Mrs Thatcher 1979-1990, Penguin, London.
 9. Johnson R (1995), Historia Anglików, Marabut, Gdańsk.
 10. Kamińska T, Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J. (2002), Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 11. Keynes J.M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, pieniądza i procentu, PWN, Warszawa.
 12. Landreth H., Colander D. (1998), Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 13. Mantoux R (1960), The Industrial Revolution in the Eighteenth Century, London.
 14. Morgan K.O. (1990), The People's Peace. British History 1945-1989, Oxford University Press, Oxford.
 15. OECD [online], GDP per capita 2004, Paris [dostęp: 28 listopada 2005 r.]. Dostępne na: www.oecd.org.
 16. Peel J. (2005), Addio, Dolce Vita, "The Economist" nr 8454.
 17. Petro S. (1957), The Labor Policy of the Free Society, The Roland Press, New York.
 18. Ross A.M. (1984), Trade Union Wage Policy, California University Press, California.
 19. Trevelyan G.M. (1965), Historia Anglii, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 20. Troy L. (1994), The New Unionism in the New Society, George Mason University Press, Fairfax.
 21. Troy L, Koehler C.T., Sheflin N. (1980), The Three Faces of Unionism, "Policy Review" nr 14.
 22. Webb B., Webb S. (1920), The History of Trade Unionism, Chiswick, London.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu