BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołuj Artur (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Efektywna gospodarka odpadami jako wyzwanie dla samorządu gminnego na przykładzie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Nowym Targu
Effective Waste Management as a Challenge for Local Government-The Example of a Re-cultivation of a Communal Waste Area Project in the City of Nowy Targ
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 681, s. 75-87
Keyword
Odpady komunalne, Składowiska odpadów, Gospodarka odpadami
Commercial wastes, Landfill sites, Waste management
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu wskazano i opisano podstawy prawne gospodarki odpadami w Polsce. Omówiono próbę rozwiązania problemu na przykładzie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Nowym Targu.

This article discusses legal and organizational solutions to ecological problems in the context of planning and financing, placing special emphasis on ecological policies at the local government level. The legal basics of ecological policies and indicators for competence of individual local government units are described, as are the obligatory studies that, for example, short- and medium-term ecological local waste management measures are based upon. The author grounds the theoretical side of his research with a study of the ecological situation in the Podhale region of Poland, particularly problems in the city of Nowy Targ, where a project was undertaken to re-cultivate a communal waste area. Carried out in 2001, the project was part of the city's strategy to solve environmental problems and to close the storage area, which was not only an ecological threat but also an eyesore for the community. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. „Ekopartner" 2003, nr 2 (136), s. 6-7.
  2. Monitor Polski, nr 11, poz. 159.
  3. Poradnik gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw i gmin, Ośrodek Doradztwa i doskonalenia kadr, Gdańsk 2001, s. 277.
  4. Projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w nowym targu, Projekt 03/02, październik 2002.
  5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., dz. U. 2001, nr 62, poz. 628 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu