BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrona Jerzy (Wydział Finansów)
Title
Flagi organizacji międzynarodowych współczesnego świata
Contemporary International Organisation Flags
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 681, s. 129-145
Keyword
Geografia, Organizacje międzynarodowe, Weksylologia, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Geography, International organisations, Vexillology, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono i omówiono wygląd i symbolikę flag najważniejszych organizacji międzypaństwowych m. in.: ONZ, FAO, UNESCO, NATO, UE, EFTA, Czerwony Krzyż.

This article examines a selection of the most important contemporary international governmental and non-governmental organization flags. In many cases a flag's colour scheme and graphics symbolizes the goals and character of an organization, the number of its members and geographical location. One example is ONZ's flag, which has a blue and white emblem consisting of a map of the world and a wreath of olive branches. This design clearly illustrates the organisation's global character and peaceful goals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska A., Magia znaków. Symbole europejskie [w:] Związki bliźniacze. Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych, Związek Miast Polskich, Poznań 1998, s. 15.
 2. Constantino M., The Illustrated flag Handbook, Gramercy Books, New York 2001, s. 238-239.
 3. Doliwa-Klepacki Z.M., Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Wydawnictwo 69, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa 1999, s. 14-18.
 4. Encyklopedia organizacji międzynarodowych, red. Z.M. Klepacki, Książka i Wiedza, War¬szawa 1975, s. 5.
 5. Flags of the World, http://fotw.vexillum.com/flags.
 6. Flags of World, http://fotw.net/flags/cis.html.
 7. Hesmer K.-H. , Flaggen und Wappen der Welt, Bertelsmann Lexikon Yerlag, Gütersloh 1992, s. 184-185.
 8. http://fotw.net/flags/us-ngs.html.
 9. I.O. Evans I.O., The Observer's Flags, Frederick Warne & Co. Ltd, London 1971, s. 204-207.
 10. Iwanow K.A., Fłagi gosudarstw mira, Izdat. Transport, Moskwa 1971, s. 215.
 11. Koralewski T., Maciejewski W., Ponaratt R., Człowiek – języki, religie, polityka, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002, s. 227.
 12. Kowalski K., Europa: mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum kultury, Kraków 2002.
 13. Mucha L., Valašek S., Vlajky a znaky zemi svĕta, GKP, Praha 1974, s. 205-206.
 14. Osmańczyk E.J., Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 165.
 15. Rabbow A., dtv-Lexikon politischer Symbole, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1970, s. 253.
 16. Rydzkowski J., Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000, s. 51.
 17. Saliszczew K.A., Kartografia ogólna, PWN, Warszawa 1984, s. 35.
 18. World Flag Database, www.flags.net.
 19. Znamierowski A., Barwy świata. Organizacje międzynarodowe, „Poznaj Świat" 2003, nr 10, s. 64-65.
 20. Znamierowski A., Flagi świata. Ilustrowany przewodnik, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Horyzont, Warszawa 2002, s. 102-104.
 21. Znamierowski A., The World Encyclopedia of Flags, Lorenz Books, New York 1999, s. 226-228.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu